اذرسس
Contact me
My Profile
Blog Author(s) اذرسس
Previous Months Home Archive اردیبهشت ٩٠ More ...
      موسیقی اصیل اذربایجان - باکی ایران (اهنگ اذری . ترانه اذربایجا - خرید و فروش اهنگ و ترانه و فر وشگاه اذربایجان - فیلم اذری مرکز سی دی های اذربایجان اورجینال باکی ایران)
عاشیق ساز اذربایجان by: اذرسس

 

1 2 | نمایش همه

فضایل - ساز - بهترین کنسرت DVD
اطلاعات بیشتر...


فضایل - ساز - بهترین کنسرت DVD

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۶۰۰تومان

DVD

گلچین عاشیق2009-- یادبود خانلار
اطلاعات بیشتر...


گلچین عاشیق2009-- یادبود خانلار

(تعداد رای: 23)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

2 سی دی

الدوز و صداقت - مادر و دختر - عاشیق
اطلاعات بیشتر...


الدوز و صداقت - مادر و دختر - عاشیق

(تعداد رای: 27)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۶۰۰تومان

عاشیق تصویریDVD

اهلیمان
اطلاعات بیشتر...


اهلیمان

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری >تولد اهلیمان

باکی میخاناسی - dvd
اطلاعات بیشتر...


باکی میخاناسی - dvd

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

DVD

برچالی عاشقلاری
اطلاعات بیشتر...


برچالی عاشقلاری

(تعداد رای: 50)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری > بهترینهای بورچالی

در دمین درمانی ساز -DVD
اطلاعات بیشتر...


در دمین درمانی ساز -DVD

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

DVD

زولفیه - گلچین 1
اطلاعات بیشتر...


زولفیه - گلچین 1

(تعداد رای: 19)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری > گلچین شماره 1

زولفیه در تبریز
اطلاعات بیشتر...


زولفیه در تبریز

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری >  در تبریز

زولفیه عاشیق -MP3
اطلاعات بیشتر...


زولفیه عاشیق -MP3

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۳۰۰تومان

MP3

سیم جادوئی- عاشیق ساز DVD
اطلاعات بیشتر...


سیم جادوئی- عاشیق ساز DVD

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان
DVD

عاشیق کماندار- داستان 1و2
اطلاعات بیشتر...


عاشیق کماندار- داستان 1و2

(تعداد رای: 22)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

2 سی دی

عاشیق تللی بورچالی
اطلاعات بیشتر...


عاشیق تللی بورچالی

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

گلچین

عاشیق زولفیه و ای تکین قنبر قیزی
اطلاعات بیشتر...


عاشیق زولفیه و ای تکین قنبر قیزی

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری > گلچین شماره 2

عاشیق زولفیه _ تولد
اطلاعات بیشتر...


عاشیق زولفیه _ تولد

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

البوم: تصویری > تولد عاشیق زلفیه

عاشیق عدالت نصیب او
اطلاعات بیشتر...


عاشیق عدالت نصیب او

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

البوم > شماره 2_ صوتی  

عدالت نصیب او
اطلاعات بیشتر...


عدالت نصیب او

(تعداد رای: 14)

 
قیمت: ۱,۲۰۰تومان

البوم > صوتی  1_گلچین

عدالت دلی داغلی - عاشیق DVD
اطلاعات بیشتر...


عدالت دلی داغلی - عاشیق DVD

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۰۰۰تومان

DVD

5 مجلس عاشیق پری
اطلاعات بیشتر...


5 مجلس عاشیق پری

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

2 dvd

منتخب عاشیق
اطلاعات بیشتر...


منتخب عاشیق

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری > گلچین شماره 1

ای تکین قنبر غیزی
اطلاعات بیشتر...


ای تکین قنبر غیزی

(تعداد رای: 29)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری > گلچین شماره 1

مجلس عاشیق
اطلاعات بیشتر...


مجلس عاشیق

(تعداد رای: 26)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم: تصویری > مجلس عروسی

یادیود عاشیق ال عسکر
اطلاعات بیشتر...


یادیود عاشیق ال عسکر

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

البوم: تصویریمجلس یادیود

عاشیق خانلار
اطلاعات بیشتر...


عاشیق خانلار

(تعداد رای: 17)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

البوم > صوتی  1_گلچین

یادبود عاشیق سراج
اطلاعات بیشتر...


یادبود عاشیق سراج

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

البوم > مجلس عاشق سراج

عاشیق سامره
اطلاعات بیشتر...


عاشیق سامره

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰۰تومان

البوم: تصویری > گلچین شماره 1

1 2 | نمایش همهیاهو پشتیبانی انلاین _روشن ادد کنید

تلفن سفارشات

2003 455 0939

0909 021 0937

  Comments ()
کلیپ و شو اذری by: اذرسس

 

کلیپ 2010- VCD 2
اطلاعات بیشتر...


کلیپ 2010- VCD 2

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۵۰۰تومان

1 VCD

کلیپ- شو 2010- 1 vcd
اطلاعات بیشتر...


کلیپ- شو 2010- 1 vcd

(تعداد رای: 17)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۵۰۰تومان

vcd-1

البوم شاد DVD
اطلاعات بیشتر...


البوم شاد DVD

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴,۰۰۰تومان

2 DVD

اهنگهای شاد برای مجالس عروسی - سری کامل
اطلاعات بیشتر...


اهنگهای شاد برای مجالس عروسی - سری کامل

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان

4 حلقه

بهترین 1 کلیپ های اذری DVD - 7-2008
اطلاعات بیشتر...


بهترین 1 کلیپ های اذری DVD - 7-2008

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳,۲۰۰تومان

1 DVD

برای جشن و عروسی _1 MP3_ 2 _VCD
اطلاعات بیشتر...


برای جشن و عروسی _1 MP3_ 2 _VCD

(تعداد رای: 23)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۸۰۰تومان

1 تصویر 2  MP3

شو جدید 2010- -DVD
اطلاعات بیشتر...


شو جدید 2010- -DVD

(تعداد رای: 23)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳,۵۰۰تومان

DVD-جدید

50 کلیپ اذرربایجان- dvd
اطلاعات بیشتر...


50 کلیپ اذرربایجان- dvd

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳,۵۰۰تومان

50 کلیب

  Comments ()
فیلم اورجینال اذری by: اذرسس
  Comments ()
نوازنده های اذربایجان by: اذرسس

 

1 2 | نمایش همه

 هابیل علی او 1
اطلاعات بیشتر...


هابیل علی او 1

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم 1

 گیتار رامیش MP3
اطلاعات بیشتر...


گیتار رامیش MP3

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۳۰۰تومان

MP3

مهلت مسلم او - 1
اطلاعات بیشتر...


مهلت مسلم او - 1

(تعداد رای: 22)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم 1

مجموعه کامل رامیز - تار
اطلاعات بیشتر...


مجموعه کامل رامیز - تار

(تعداد رای: 12)

 
قیمت: ۸,۰۰۰تومان

7 سی دی

ناطق- نقاره
اطلاعات بیشتر...


ناطق- نقاره

(تعداد رای: 13)

 
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم > شماره 1_گلچین

 

هابیل علی او - 2 - صوتی

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

البوم 2 - صوتی

کنسرت قارمان شهریاری
اطلاعات بیشتر...


کنسرت قارمان شهریاری

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۰۰۰تومان

2 حلقه

گل بها شکور لی - صوت 1
اطلاعات بیشتر...


گل بها شکور لی - صوت 1

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

صوتی البوم 1

گل بهار شکورلو 1
اطلاعات بیشتر...


گل بهار شکورلو 1

(تعداد رای: 18)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم_ گلچین 1

گلچین شماره 1 - 2011_MP3
اطلاعات بیشتر...


گلچین شماره 1 - 2011_MP3

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۴۰۰تومان

MP3 کلکسیون

گوهر رضایو - قارمان  1-2 -3
اطلاعات بیشتر...


گوهر رضایو - قارمان 1-2 -3

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۰۰۰تومان

mp3

گوهر رضایو 1  قارمان
اطلاعات بیشتر...


گوهر رضایو 1 قارمان

(تعداد رای: 13)

 
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم گلچین

آفتا ندیل اسرافیل او 3
اطلاعات بیشتر...


آفتا ندیل اسرافیل او 3

(تعداد رای: 24)

 
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم > شماره 3_گلچین

آفتاندیل اسرافیل او_1
اطلاعات بیشتر...


آفتاندیل اسرافیل او_1

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم > شماره 1_گلچین

افتاندبل قارمون - MP3
اطلاعات بیشتر...


افتاندبل قارمون - MP3

(تعداد رای: 18)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

mp3

المان گیتار - 2 البوم صوتی -
اطلاعات بیشتر...


المان گیتار - 2 البوم صوتی -

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۰۰۰تومان

البوم 4 هابیل - صوتی
اطلاعات بیشتر...


البوم 4 هابیل - صوتی

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

البوم 4 صوتی

انور صاد ق او
اطلاعات بیشتر...


انور صاد ق او

(تعداد رای: 5)

 
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

گلچین 1

انور صادق او- صوتی 1_2
اطلاعات بیشتر...


انور صادق او- صوتی 1_2

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۸۰۰تومان

 mp3

اورخان - 1
اطلاعات بیشتر...


اورخان - 1

(تعداد رای: 10)

 
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم گلچین

بهترین های قارمون در - 3 حلقه - mp3 - vcd
اطلاعات بیشتر...


بهترین های قارمون در - 3 حلقه - mp3 - vcd

(تعداد رای: 128)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۵۰۰تومان

3 حلقه

جیحون - 1
اطلاعات بیشتر...


جیحون - 1

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم - 1

ذاکیر میرزا یو - 2
اطلاعات بیشتر...


ذاکیر میرزا یو - 2

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۸۰۰تومان

 2 سی دی

ذاکیر میرزایو
اطلاعات بیشتر...


ذاکیر میرزایو

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۹,۰۰۰تومان

البوم >  کلاس درس با شاگردان

رامیز قلی او 1
اطلاعات بیشتر...


رامیز قلی او 1

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم 1

 

رامیش

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم > شماره 5_گلچین

رامیش - 3
اطلاعات بیشتر...


رامیش - 3

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم 3

رامیش -2
اطلاعات بیشتر...


رامیش -2

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۳۰۰تومان

البوم- گلچین 2

رامیش -4
اطلاعات بیشتر...


رامیش -4

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم 4

رامیش 5
اطلاعات بیشتر...


رامیش 5

(تعداد رای: 20)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰تومان

البوم شماره 5

رحمان ممدلی _ گیتار MP3
اطلاعات بیشتر...


رحمان ممدلی _ گیتار MP3

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۴۰۰تومان

رحمان اسد الهی- صوتی
اطلاعات بیشتر...


رحمان اسد الهی- صوتی

(تعداد رای: 20)

 
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

صوتی 1

رستم - 1
اطلاعات بیشتر...


رستم - 1

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲,۵۰۰تومان

2 cd

عاشیق عدالت 3 البوم
اطلاعات بیشتر...


عاشیق عدالت 3 البوم

(تعداد رای: 58)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۸۰۰تومان

mp3

عزیزه مصطفی زاده 1
اطلاعات بیشتر...


عزیزه مصطفی زاده 1

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۱۰۰تومان

الب.م 1  صوتی

1 2 | نمایش همه

 


یاهو پشتیبانی انلاین _روشن_    ادد کنید

تلفن سفارشات

2003 455 0939

0909 021 0937

 

  Comments ()
خواننده های اذربایجان در ایران باکی by: اذرسس
  Comments ()
موسیقی اذربایجان اهنگ اذری by: اذرسس
  Comments ()
به مرکز سی دی های باکی اذربایجان خوش امدید by: پرشین بلاگ

بنام خدا

کاربر گرامی

با سلام و احترام

پیوستن شما را به خانواده بزرگ  اذری های ایران  خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه کنید:

http://az30.com
http://azarsas.blogfa.com
http://azvcd.com
http://raqs.blogfa.com

در صورت بروز هر گونه مشکل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الکترونیکی :
azarsas20[at]yahoo.com

و در صورت تماس پشتیبانی و سفارشات
0909  021  0937

تماس حاصل فرمایید.
با تشکر

اذرسس

  Comments ()
Recent Posts عاشیق ساز اذربایجان کلیپ و شو اذری فیلم اورجینال اذری نوازنده های اذربایجان خواننده های اذربایجان در ایران باکی موسیقی اذربایجان اهنگ اذری به مرکز سی دی های باکی اذربایجان خوش امدید
My Tags فروشگاه اذربایجان (۱) فروشگاه اهنگهای اذربایجان در ایران وباکی (۱) خاوننده های اقا (۱) کیشی خواننده لری (۱) سی دی اذری (۱) اهنگ شاد فروش و خرید اذری (۱) لایت اذری (۱) قارمان اذری (۱) نوازنده های اذری تار کمانجه اذری (۱) نقاره اذری عاشیق ساز سه تار فلوت بالا بان (۱) فیلم اذربایجان (۱) نئاتر اذری (۱) نمایش اذری (۱) اوژرای اذربایجان (۱) شو اذربایجان (۱) گلچین اذربایجان (۱) کلیژ اذری (۱) اهنگ های اذری (۱) ساز عاشیق اذری - (۱) موسیقی فلوکوریک اذری (۱) آذربایجان ساز عاشیق اهلمان عدالت (۱) موسیقی ساز و عاشیق اهنگ عاشیق زولفیه (۱) اذر اهنگ عروسی - اذربایجان لوح فشرده (۱) اذری ترانه ها (۱) dvd- mpr azari (۱) show azeri (۱) موسیقی اذری (۱) رقص اذری (۱)
My Friends اگهی رایگان - گروه اعلام - بهترین ایندکس در موتورهای جستجوگر با خدمات ویزه فر وشگاه مرکزی سی دی اذربایجان در ایران افزایش 600 برابری و رایگان بازدید سایت و ویبلاک باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis